Kosten

Kosten

Voor in Nederland woonachtige vrouwen wordt een zwangerschapsafbreking rechtstreeks vergoed door de Wet Langdurige Zorg (WLZ).  Om aan te tonen dat je in Nederland woonachtig bent, dien je bij je bezoek aan VMC een geldig legitimatiebewijs en zorgpas mee te nemen. Indien je niet beschikt over een zorgpas kan je ook een Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP, verkrijgbaar in je gemeente) meenemen. Jouw ziektekostenverzekeraar wordt niet op de hoogte gebracht en de behandeling gaat niet ten koste van jouw eigen risico.

  

Indien je niet in Nederland woonachtig bent, kun je bij de kliniek informatie inwinnen over de kosten van een zwangerschapsafbreking.

Wil je een vraag stellen?